6วิธีในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของคุณ

6วิธีในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของคุณ

เทคนิคการตลาด
ถ้าคุณกลัวว่า ลูกค้าเห็นราคาสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ และพวกเขาจะหยุดซื้อ ถูกเกินไปลูกค้าอาจจะมองว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพไม่ด…
Read More