กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

เทคนิคการตลาด
คงทราบกันดีอยู่แล้วภาคธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวของไทยนั้น ถือเป็นเสาหลักข้างหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล ซึ่ง…
Read More
การจัดการทางการตลาด

การจัดการทางการตลาด

เทคนิคการตลาด
  1.แนวความคิดมุ่งการผลิต Production concept เป็นแนวความคิดที่ใช้ในยุคแรกๆ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนในกา…
Read More