การจัดการทางการตลาด

การจัดการทางการตลาด

เทคนิคการตลาด
  1.แนวความคิดมุ่งการผลิต Production concept เป็นแนวความคิดที่ใช้ในยุคแรกๆ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนในกา…
Read More