แนวคิด 13 ข้อทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

แนวคิด 13 ข้อทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
เมื่อเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่าง แน่นอนว่าใครๆ ก็อยากจะก้าวไปสู่ความสำเร็จและมีกำไรแบบเป็นกอบเป็นกำ แต่อย่างไรก็ตาม การทำธุร…
Read More
4 เคล็ดลับทำธุรกิจให้สำเร็จ

4 เคล็ดลับทำธุรกิจให้สำเร็จ

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
ปัจจัยที่ 1 สร้างโอกาสจากระบบอินเทอร์เน็ต ต้องเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตเป็นภูมิปัญญาของมหาชน  ไม่ใช่ภูมิปัญญาของใครคนใดคนหนึ่ง เราต้อง…
Read More
ผู้นำที่ดีเป็นได้ไม่ยาก

ผู้นำที่ดีเป็นได้ไม่ยาก

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
คุณสมบัติ 5 ประการในการเป็นผู้นำที่ดี ดังนี้   ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมองไม…
Read More
การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์

การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดำเนินงานขององค์การจะมีขนานเล็กหรือขนานใหญ่ ประสบการณ์เป็นพื้นฐาน เพื่อสามารถควบคุมการดำเนินงานให้ทันกับการ…
Read More
ผ้าห่มนวมเมืองเชียงคานเชียงคาน

ผ้าห่มนวมเมืองเชียงคานเชียงคาน

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
ผ้าห่มนวมเมืองเชียงคานเชียงคาน เป็นแหล่งผลิตผ้านวมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยด้วยความที่ในฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นและในอดีตอำเภอแ…
Read More

การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ (เพิ่มเติม…)
Read More

นักบริหารที่บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
นักบริหารมืออาชีพ คือ นักบริหารที่บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพลังของภาวะผู้นำ (Leadership forces) (เพิ่มเติม…)
Read More
ชักนำข้าศึกให้เขว ในระหว่างรอโอกาสที่เหมาะสม

ชักนำข้าศึกให้เขว ในระหว่างรอโอกาสที่เหมาะสม

สาระ-ข่าวสารธุรกิจ, แนวคิดเพื่อธุรกิจ
ชักนำข้าศึกให้เขว ในระหว่างรอโอกาสที่เหมาะสม การรอโอกาสที่ข้าศึกเปิดให้ถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญของงานของซุนวู ที่เราสร้างโอกาส ขึ้นม…
Read More

ต้องไม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ ด้วยวิธีเดิมๆ เหมือนเช่นที่เคยทำเสมอมา

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
ต้องไม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ ด้วยวิธีเดิมๆ เหมือนเช่นที่เคยทำ เสมอ มาที่ว่าเราต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นั้น เป็นเรื่องแน่นอน…
Read More

แสดงออกไม่ให้ตรงกับที่เป็นจริง

แนวคิดเพื่อธุรกิจ
แสดงออกไม่ให้ตรงกับที่เป็นจริง จงมีเป้าหมายที่จะทำให้คู่แข่งต้องไขว้เขวไปเสมอ ไม่ใช่ปกปิดไม่ให้พวกเขาได้รับรู้ข้อมูล เพราะยิ่งไม่ร…
Read More